• Uzman kadromuz ISO Belgelendirme için hizmetinizde...

whatsappTEKLİF FORMU

ISO 45001 Nedir?

ISO 45001 nedir sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. İş sağlığı ve güvenliğini yönetmeye, riski yada oluşabilecek riskleri en aza indirmeye, saygınlığınızı korumaya ve iş yerinizi güvende tutmanıza yardımcı olan bir belgedir. ISO 45001 sertifikası, uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardıdır. Esnek ve kuruluşa özgü biçim verilebilen bir yapıya sahiptir. sadece geleneksel olarak inşaat, madencilik veya mühendislik gibi yüksek risklerle ilişkili endüstriler için geçerli değildir. İster bir ürün üretiyor olun ister bir hizmet sunuyor olun, büyük veya küçük tüm kuruluşlar için hazırlanmış olan bir standarttır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini kapsayan standartların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmaktır.

Bu standart da PUKİ döngüsü ile çalışmaktadır:

Planla: Kuruluşun iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
Uygula: Prosesleri uygula.
Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
İyileştir: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

Tüm dünyada geçerli olan iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nerede olursa olsun ve hangi kurum veya kuruluş tarafından kurulmak istenirse, bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.
ISO 45001:2018 Standardı; düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve iş hedeflerine ulaşmak için kullanılabilir. İş sağlığı ve güvenlik süreçlerinizi gözden geçirmenize ve sürekli olarak iyileştirmenize böylece memnuniyetsizliği önlemenize yardımcı olur. Daha detaylı bilgi için diğer sitemize burayı tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

ISO 45001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 45001 Belgesi, kurum veya kuruluşların tüm süreçlerine verilen bir belge türüdür. ISO 45001, bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım getirerek kuruluşunuzu korumanıza ve riski azaltmanıza yardımcı olur. iso 45001 belgesi sadece ürün/hizmet aşamasında değil bir işletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bir yönetim sistemidir.

ISO 45001 Belgesi inşaat firmaları başta olmak üzere bir çok müşteri tarafından kurumsal kimlik altına geçmeleri ve iş güvenliğini sağlamaları için büyük bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca kuruluşların çalıştığı sektör doğrultusunda çoğunlukla zorunlu olarak istenmektedir. Bu sebeplerden dolayı iş güvenliği yönetim sistemi yapısını işletme bünyesine kurmak size bir çok avantaj sağlayacaktır.

Avantajları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.

İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.

Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.

Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.

Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.

Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.

Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.

Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.

Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.

İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.

Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.

Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmaya karar veren Toem Kalite Danışmanlık müşterilerinin bizlere yaptığı geri dönüşler şu şekildedir.

  • Yaşanan kaza oranlarının minimum düzeye indiği,
  • İşlerine güven kattığı,
  • Personel sağlıklarının daha düzenli takip edildiği,

vb. gibi dış faktör yararları olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda etkili bir yönetimin, firma kültürünün kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine entegre edilmesi sonucu gelişmesi, kalite sistemi bilincinin oluşması, daha düzgün bir dokümantasyon, sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, etkinlik, üretkenlik, verimlilik artışı, maliyetlerin belirli bir zaman sonra azalması ve kurumsallaşma yolunda hızlı bir ilerleme gibi iç faktör yararları olduğu tespit edilmiştir.

ISO 45001 Belgeli işletmelerin kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır. Bu sayede eldeki verilerin incelenip daha doğru ve hızlı bir karar verilmesine imkan sağlar.
Bölümler arasındaki ilişkilerde standart yapısı gereği iyileşmeler meydana gelmekte ve hizmet/üretim hızlanmaktadır.
Özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo, sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Tedarikçilerin performans takiplerini etkinleştirmekte ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme gözlenmektedir.
Çalışan şikayetlerini analiz etmeye müteakip bu şikayetlerin azalmasında ve çalışan memnuniyetinin artması sağlanmaktadır.

Unutmayalım ki "Görünmez Kaza Dediğin şey, senin göremediğindir."
Her zaman bu ilke ile çalışın. Çalışın ki Son cümleniz "bana bir şey olmaz" olmasın.

Peki ISO 45001:2018 Standart Maddeleri Nelerdir?

ISO 45001:2018 Standart Maddeleri aşağıdaki gibidir

1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER ve TARİFLER
4 KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSGYS kapsamının belirlenmesi
4.4 İSG yönetim sistemi
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.4 Çalışanların katılımı ve danışma
6 PLANLAMA
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
6.2 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante edilmiş bilgi
8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak – Eliminating (Kontrol Hiyerarşisi)
8.1.3 Değişiklik yönetimi
8.1.4 Satın alma
8.1.4.1 Genel
8.1.4.2 Yüklenici
8.1.4.3 Dışarıdan tedarik
8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme

Size özel müşteri temsilcimizden hemen teklif alabilirsiniz.
Siz de ISO Belgelendirme konusundaki tüm sorunlarınızı çözüme kavuşturacak bir ekip ile çalışmak istiyorsanız;
Satış temsilcimizden hemen teklif alabilirsiniz.